BUNES TEGLVERK

Jakob von der Lippe Hansen kjøpte ved auksjon i 1860 Bunes sammen med Lund vestre og Røsenget. I 1861 anla han Bunes teglverk. Teglverket lå ved Lundselva, like ovenfor gården Nordvik, og råstoffet ble hentet i elvemelen.

Det ble produsert både teglstein og drensrør, og produktene ble fraktet på pram (Flatbunnet robåt), fram til Hallemsstøa og sendt videre derfra. Bunes teglverk var ikke i drift i 1866, da det var underlagt Minsås Verk, et annet teglverk i Volhaugen. Drifta ble gjenopptatt seinere og varte fram til 1912. Åkeren der tegl-verket lå, heter "Verkenstrøa".

Dette teglverket er nesten et mysterium. I bøker finner man kun noen ord om dette. Hva skjedde med driften? Hvor ble det av selve bygget?

Om man går en tur ned til Leksdalsvatnet rett ved Bunes, kan man finne et bredt utvalgt av tegl.
Selv har jeg funnet deler av rør og stein.

Denne annonsen sto i avis kun noen dager i November 1899.

Reklame/annonse fra "Nordenfjeldsk Tidende" Nr. 135
Fredag 17. November 1899
Reklame/annonse fra "Nordenfjeldsk Tidende" Nr. 135 Fredag 17. November 1899
Foto: Gina Marie Larsen
Tatt hos Leksdal Museum
Foto: Gina Marie Larsen Tatt hos Leksdal Museum
Foto: Gina Marie Larsen
Foto: Gina Marie Larsen