UTVIKLING

Framkomst, kommunikasjon og teknologi

Klinga

Klinga har bestandig vært et tema i Leksdal. Vegen har helt til 2017, vært et besvær for beboere med den smale og dårlige asfalten. Hull ble lappet med kald asfalt og det har vært flere hendelser med ras fra bergveggene å ut på vegen.

I 2017 ble det gjort en utbedring av vegen. Mye berg ble sprengt bort, vegen ble bredere og asfalten ble mye bedre.

Kommunikasjon og Teknologi

Internett og bredbånd har vært et stort problem for Leksdalingene og spesielt de som driver næring med egne foretak og gårdsdrift som er avhengig av driftssikkerhet og kommunikasjon via fjernstyrte datamaskiner.