Flatås

Gårdsnummer 75/8

Flatås er et lite småbruk som ligger sør i Leksdal i Tømmerås. Her står fortsatt mye av de originale byggene og det er også funnet forskjellige gjenstander som tilhører bruket.

FlatåsFlyfoto1954

Historien

Flatås ble i 1938 solgt av Landbruksselskapet til Magne Selnes. Dette kostet han 3100 kr og fikk da med på kjøpet 111 dekar av Vester Musem, 40 dekar av Tømmeråsmarka pluss 13 dekar av Klattermyra i Bunesmarka. Klattermyra ble brukt til uttak av torv. Magne Olav Jeremias Selnes ble født i 1917 og døde i 1997.

Magne flyttet til Flatås da faren hans Jeremias Selnes kjøpte Vester Musem. En del av jordstykket som tilhører Flatås tilhørte tidligere Vester Musem og ble kalt for Moen. Denne jorda var dyrka tidligere. Det var Olaf Aspås som på hans tid fikk dette stykket på ca. 7 dekar som betaling for arbeid han hadde utført på Musem. Han solgte det senere tilbake til Musem. Jordstykket lå like oppe ved bekken og Vester Musem hadde et sagbruk stående der.

Husene på Flatås er bygd opp av Anton Musum og sønnene hans. Anton sto for mange byggeprosjekt i Leksdalen på den tiden. Ellers gjorde Magne Selnes en stor jobb på gården. Han dyrka opp all jorda og drev det fram til et mønsterbruk. På hobbybasis var Magne levende engasjert i slekt - og lokalhistorie.

Magne har også nevnt at det var ei svær gran på østsiden av vegen ved Flatås som var nesten en meter i diameter. Denne var det mange som hadde lyst til å felle.

I 1985 ble Flatås solgt til Randi Selnes, også i slekt med Magne Selnes. Magne bodde der også en stund sammen med Randi og familien. Randi bodde der til 2009 da hun solgte gården til Marit Eklo og Thomas Riise fra Trondheim.

Marit og Thomas er dagens eiere på Flatås og har gutten Odin sammen. Her driver de med både bilreparasjon, planter og hundesport.

Denne saga henger fortsatt i vedsjulet ved Flatås. Den tilhørte Magne Selnes.
Denne saga henger fortsatt i vedsjulet ved Flatås. Den tilhørte Magne Selnes.
Dette er den nye brua som går over Tømmeråsbekken. Under brua kan man finne treverk fra den gamle brua.
Dette er den nye brua som går over Tømmeråsbekken. Under brua kan man finne treverk fra den gamle brua.
Den gamle siloen på Flatås
Den gamle siloen på Flatås