SANGEN OM RUTEBÅTEN TRYGG

Skrevet av Ole Valbekmo

Finnes i Verdal Historielags Skrifter 18 Årbok for 1991

I Leksdalsvatni ligg en motorbåt,
den båten hinu delvis verri kåt,
men hain hi åsså virri mykji hær
å i år så vart han mykji vær.

I fjorhaust fain hain på i pokkers puss,
hain villa sletit gå ind i set hus,
så vart hain liggan ut en vinter lang
å isen fraus ikring'en så de sång.

I vår når hain skul sættas ut i fart
så fek dem nu it motor'n te å start,
dem spekulert sæ både grøn å blå
fer at dem it fek motor'n te å gå.

Den eine kom me ei rå, - ainern kom me to,
men alle råd, så vart dem like go,
den ein vil ha båten reparert,
den ainnern vil ha båten torpedert.

Å nu dem diskutere opp å ne,
den eine vila håti bakar, den ainern fåti sme,
den tredi påsto nafta de va bra,
men den fjer hain villa håti Steinkjerkjerringa.

Så vart dem nu eni om å fåti ein som kuin
å sjå om motor'n den va nåkkå suind,
ein tysker fek dem ti i huj å hast,
vi veit, - fer pæng jær tyskern alt.

Å tyskern den heinta dem i bil,
hain Josef kjaul te Sem som hain va vill,
hain kjaul så skjit å lort omkring dem rauk,
hain kjaul så grinni å stabbsteina fauk.

Når tyskern kom så konstatert'n da
at motor'n settert måtte markan hå,
å båten, -(ja), den måt vi få reperert,
de sjyltsæ it å få den torpedert.

Å motorn fek en dram me heimbrendt å me sprit,
å straks hain svinga rundt, - å de ene flit
hain jek så lærvan rundt i kring'n slang
han jek så de i Båbufjellåm sång.

Å båten svinga ut på vatne nu,
men farten den va dåle, skræk og gru,
førarn sekta å motorn hain skaut,
dem fertæld de va'it frit fer at de rauk.

Å båten sætnu kursen i mot sør,
men farten den va dårle nu som før,
imot Skjørholma sleit'n sæ nu fram,
men så va de åsså stop for denne gang.

Å karran tænkt i nor, dæm tænkt i sør,
kor alverden ska vi nu gjør,
ska vi nu reise heim heil støipås ut,
så de på elendiheita kain bli slut.

I jollen jik dem lel, - å rodd i land
å pika hurra heim så fortt dem kun,
for næste dag å tage fat igjen,
å da jeve båten full besjen.

Om mårrån når dem opåt vatni kom,
da vart dem ståan som om dem va stum,
dem fek ein nassi som va lang som så,
kor i al verden, - ha båten vørti tå.

Å, nu dem kjeik å kopa rundt i kring,
ti haun på dem så gik'e rundt i ring, -
de henne bry vi os it om nå meir,
vi fårti en kaptein Sverdrup te å rekognoser.

Å kolles de henætte nu ska gå,
de e vest ingen som nu kain ferstå,
men; - om båten råtne op, de betyr it my,
fer huspå, - "Trygg" har nu fåt verdensry.

På generalfersamlinga i fjor
da vart'e snakka mange vakre ord,
da skul'e byggas kaja, både her å der,
des fleir vi fekte, - vae desto ber.

Som skul ji tømmer, - som skul kjøre stein,
å som skul arbe, - så de svei i marg å bein,
som skul ji ailt de dæm ha
å kun dem fåte meir, - så vae bra.

På Hallemshøgden skul'e hotel bli
å eit ditto ve Sem, - de bygji vi,
i turistrut, de sæt vi nu igång,
såfremt it føsla, dein sku bli fer trång.

Bila skul'e gå i nor å sør,
å båten dein skul gå me ekstra bør.
Turista skul'e bli i hundrevis,
å kronan rulle inn i tusenvis.

Om natta ha nu båten sletti sæ å reist,
de va så lekt åm "Trygg", - de stygge beist,
men så va de let fer han å få de jort,
fer tauja dem va væk å dreiddin bort.

Å kolles de nu jik å ikke jik
åt Vestastøn teslut dem båten fik,
å istan fer at hain nu skul gå i dåk,
så lag hain der te at omtrent hain såk.

Men nu skul’e bli en annan dans,
nu moblisert dem ailt de følk som fains,
så rodd dem en åt Hallemsstøn te slut,
dem sleit, å rod, - å sleit, æ trur dem sleit sæ ut

Nu skul hain sættas op på land, - lidt fort,
men sjå de vavel mykji lettar sakt en jort,
fer båten hain va tong, å fast i stein hain beit,
å talja, taug å kjættinga hain sleit.

Teslut så fek dæm en på land,
æ trur dem brukt fireåkju forspann,
så rullan om på si, - de stygge naut,
men båten hain va tør, - men karran, -
dem va blaut.

Kilder:

Innherreds Folkeblad Blad

Protokoll for A/S Leksdalsvandets Baatlag

Muntlig tradisjon

Fra Verdal historielags
skrifter 18 - 1991
Fra Verdal historielags skrifter 18 - 1991
Originalt avisutklipp jeg fant på Verdal Bibliotek
Originalt avisutklipp jeg fant på Verdal Bibliotek

Les mer om båten Trygg