Kommunikasjon og teknologi

Bredbånd

I 2017 ble det kjent at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) besluttet å tildele midler til 40 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Verdal Kabel-TV har tegnet kontrakt med Verdal Kommune i forbindelse med dette tilskuddet. Dette gjelder utbygging av fiberbasert bredbånd til flere områder i Verdal Kommune, deriblant Leksdalen.

Her er det nesten 100 husstander tilsammen som har dårlig tilbud per i dag. Dette har vært et stort problem for Leksdalingene og spesielt de som driver næring med egne foretak og gårdsdrift som er avhengig av driftssikkerhet og kommunikasjon via fjernstyrte datamaskiner.

I Mai 2019 starter utbyggingen av fiberbredbånd i Leksdal for fullt og den skal gå helt fra Sende og til Aksnes, langs hovedvegen.

Musem er allerede bygget ut og klar for blåsing av fiber, Haukåa og de lengst Nord i Leksdal har allerede fått fiber, og den traseen går over Leksdalsvatnet.

Grøft for fiberrør i Leksdalen. Tatt i 2018.
Grøft for fiberrør i Leksdalen. Tatt i 2018.