"Lunds Bro"

Det har nok ikke alltid vært bru over Lundselva, og når den første brua kom er vanskelig å finne ut av. Ifølge mine kilder skal det ha vært tre bruer over Lundselva før den som er der nå, altså fire til sammen. Den første skal ha blitt tatt av en flom i rundt 1892. I en avis fra 1892 står det følgende:

«AKKORD
Lørdagen den 9de April, førstkommende kl 10. Form. Afholdes paa Gaarden Lund i Leksdalen, en Akkordforretning til Nybyggelse af Lunds Bro, som i Dag er udgaaet ved flom. Træmaterialier og Arbeide.

Værdalens Lensmandsbestilling den 2 April 1892
H.H.Wessel»[1]

Dette var da trolig den andre brua over Lundselva. Den var bygd opp av tre og steiner som fundament så det var nok mange runder med vedlikehold og istandsetting.

«AKKORD
Tirsdag den 22de Aug. Kl 12 ved Lunds Bro i Leksdalen til Istandsættelse af nedfalden Veimur nord for Broen.

Værdalens Lensmandsbestilling den 12. Aug 1899.
H.H.Wessel»[2]

Den brua sto da frem til 1940, da det ble bygget enda ei ny bru. Den ble erstattet med stålbjelket og dekke av 2tom 8 plank på kant for at tyske tanks skulle kunne kjøre over. Denne brua sto ikke lenge før den nåværende brua ble bygd.

Den gamle trebrua. Tatt rundt 1930 tallet.
Utlånt med tillatelse: Ragnhild Hermann

Karl Hermann skal ha vært vitne til en ulykke på brua (se bilde), under fløyting der en av arbeiderne omkom.

Les teksten her.

Ifølge Jørgen Johnsen var denne brua ferdig når han gikk ut av skolen i rundt 1950. Erling Johansson var med å bygge denne brua i tillegg til de andre bruene rundt i Verdal.

Kilder:

  1. Nordenfjeldsk Tidende, Onsdag 6. April 1892 Nr. 42
  2. Nordenfjeldsk Tidende, Onsdag 16. August 1899 Nr. 95